ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Мастерком ДООЕЛ е основана во Октомври 1993 година. Почнавме да работиме како мал сервис во областа на Телекомуникациската опрема на брендот Panasonic, во текот на годините се надградувавме во интерес на развој на технологијата и барање на клиентите. Ги зголемивме и усовршивме знаењата и интересите и во другите области како што се :
-    Продажба,сервис и репро материјали за телекомуникациска опрема
-    Продажба  и сервис на информатичка опрема
-    Продажба и сервис на фотокопири и принтери
-    Проектирање и изведба на информатичка и телекомуникациска инфраструктура
-    Видео надзор
-    Котрола на пристап
-    Евиденција на работно време

Денес Мастерком ДООЕЛ располага со широка палета на производи и услуги како и со  стручен кадар, сопствен сервис опремен со најсовремена мерна опрема, инструменти и алат кој ни дава можност да одговориме на потребите и предизвиците на нашите клиенти во Р. Македонија.

1.jpg 10.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.png 8.jpg 9.jpg

Сервисирање и продажба на телекомуникациска и ИТ опрема